തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 19, 2011

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം

അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ നേടി
അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ അവസാനിക്കുന്നയാഘോഷം
ആശംസയില്‍ തുടങ്ങുന്ന
ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൂടി ....
പതാക ഉയര്‍ത്തല്‍ ,
മധുരവിതരണം ,
ദേശഭക്തിഗാനം ....
പുഷ്പാര്‍ച്ചനയില്‍ ഒതുങ്ങുന്നു
നേടിത്തന്നവരുടെ സ്മൃതികള്‍ ...
ഗുരു പറഞ്ഞു “ഇതാണ് ഗാന്ധി ,
അര്‍ദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീര്‍”
അച്ഛനും പറഞ്ഞു “ഇതാണ് ഗാന്ധി ,
ഇതാണ് പതാക ,ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം !”
“എവിടെയാണച്ഛാ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം
എനിക്കിന്നു തന്നെ അത് കാണണം “
ദേശഭക്തിഗാനം ഉച്ചഭാഷിനിയില്‍ ...
അച്ഛനൊരു പൗരനായ്‌ നിന്നനില്‍പ്പില്‍ !

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

കുറച്ച് പാട്ട് കേട്ടാലോ ?